El Ravager - Vinner på Finnovasjonsdagen 2015

FINN.no arrangerte årets utgave av FINNovasjonsdagen 29-30 oktober, med over 50 deltakere fordelt på 11 lag. Lagene konkurrerte i år på to områder; frivillighet og ideelt arbeid i samfunnet, og innen forretningsidéer som kan forbedre FINN. I klassen for frivilligheten deltok representanter fra forskjellige organisasjoner sammen med utviklere og andre fra FINN, mens idéene i den andre gruppen ble frontet av FINN-ansatte, med deltakelse av relevante samarbeidsparter.

En av våre konsulenter, Åsmund Ødegård, deltok på et av årets vinner-lag! Laget "El Ravager" deltok i klassen for forretningsidéer, der grunn-idéen er å gjøre det enkelt å markedsføre og selge produkter fra egen webshop direkte på Torget hos FINN.no. Idéen er utviklet i samarbeid mellom FINN og FrontSystems, som leverer online kassa-løsninger. Ødegård jobber for tiden hos FrontSystems. På laget deltok også fem FINN-ansatte og to fra FrontSystems. I løpet av et døgn med intens planlegging og implementering utviklet de tekniske deltakerne på laget en fungerende løsning - samtidig som de mer business-orienterte medlemmene av teamet jobbet med pitch og presentasjon.

Under presentasjonene for en fullsatt FINN-kantine på morgenen 30 oktober vakte deltakerne i frivillighets-klassen mest engasjement og deltakerne i denne klassen høstet rettmessig den kraftigste og varmeste applausen. Mange hadde jobbet hardt gjennom døgnet for å finne løsninger på store og viktige utfordringer i samfunnet, og vi stiller oss i rekken av gratulanter til velfortjent vinner Røde Kors og prosjektet Hjerterom!

Takk til FINN for gjennomføringen av FINNovasjonsdagen, og for at outsidere får lov til å delta!